k.ú.: 670260 - Kostelec u Heřmanova Městce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571628 - Kostelec u Heřmanova Městce NUTS5 CZ0531571628
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 2239762
zahrada 309 186226
ovoc. sad 8 25564
travní p. 157 268170
lesní poz 123 4155702
vodní pl. rybník 3 19793
vodní pl. tok přirozený 11 10198
vodní pl. tok umělý 2 5971
vodní pl. zamokřená pl. 2 3885
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 2 197
zast. pl. 278 83538
ostat.pl. dobývací prost. 13 37219
ostat.pl. dráha 12 68217
ostat.pl. jiná plocha 77 46727
ostat.pl. manipulační pl. 38 77549
ostat.pl. neplodná půda 94 89439
ostat.pl. ostat.komunikace 114 84458
ostat.pl. pohřeb. 1 1446
ostat.pl. silnice 9 71145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2016
Celkem KN 1664 7477226
Par. DKM 5 3495
Par. KMD 1659 7473731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 270
LV 321
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 13:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.