k.ú.: 670227 - Přílepov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549509 - Kostelec nad Vltavou NUTS5 CZ0314549509
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1325936
zahrada 65 39217
travní p. 403 1291797
lesní poz 82 674793
vodní pl. nádrž přírodní 5 2483
vodní pl. nádrž umělá 3 2494
vodní pl. rybník 1 208642
vodní pl. tok umělý 83 15287
zast. pl. společný dvůr 3 1357
zast. pl. zbořeniště 1 145
zast. pl. 103 54459
ostat.pl. jiná plocha 54 84178
ostat.pl. manipulační pl. 14 33288
ostat.pl. neplodná půda 179 143613
ostat.pl. ostat.komunikace 54 53825
ostat.pl. silnice 12 38610
Celkem KN 1317 3970124
Par. KMD 1317 3970124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 96
LV 93
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1830 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička