k.ú.: 670189 - Rudeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534935 - Kostelec nad Labem NUTS5 CZ0206534935
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1138201
zahrada 57 29436
ovoc. sad 7 26871
travní p. 27 71559
lesní poz 59 599744
vodní pl. nádrž umělá 1 3316
vodní pl. tok přirozený 7 205222
vodní pl. zamokřená pl. 9 36458
zast. pl. společný dvůr 2 342
zast. pl. 253 34734
ostat.pl. jiná plocha 15 5304
ostat.pl. manipulační pl. 15 7958
ostat.pl. neplodná půda 51 63710
ostat.pl. ostat.komunikace 55 70274
ostat.pl. silnice 1 5945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10456
ostat.pl. zeleň 192 64924
Celkem KN 922 2374454
Par. KMD 922 2374454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 202
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 249
LV 306
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2011
S-SK GS 1:2880 1842 24.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.