k.ú.: 670154 - Kostelec na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589632 - Kostelec na Hané NUTS5 CZ0713589632
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1076 9852312
zahrada 1026 698388
ovoc. sad 31 106097
travní p. 43 75730
lesní poz 34 1085227
vodní pl. nádrž umělá 1 185
vodní pl. tok přirozený 15 227177
zast. pl. společný dvůr 7 2147
zast. pl. zbořeniště 63 7803
zast. pl. 1255 392866
ostat.pl. dráha 13 106000
ostat.pl. jiná plocha 121 102734
ostat.pl. manipulační pl. 101 114069
ostat.pl. neplodná půda 13 11724
ostat.pl. ostat.komunikace 271 582205
ostat.pl. pohřeb. 3 16261
ostat.pl. silnice 37 206301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 67243
ostat.pl. zeleň 96 206146
Celkem KN 4216 13860615
PK 77 154147
Celkem ZE 77 154147
Par. DKM 1334 11963913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 627
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 187
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 7
č.e. garáž 17
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 60
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1243
byt.z. byt 174
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 184
LV 1789
spoluvlastník 2766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.05.2016 1:1000 10.05.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.02.1824 1:2880, od r.1956 scelovací řízení M 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 25.09.2020 06:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička