k.ú.: 670146 - Štípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 915 3583410
zahrada 693 432123
ovoc. sad 12 38366
travní p. 318 268034
lesní poz 97 1307277
vodní pl. nádrž umělá 5 12645
vodní pl. tok přirozený 95 46541
vodní pl. tok umělý 15 4591
zast. pl. společný dvůr 6 577
zast. pl. zbořeniště 3 812
zast. pl. 847 239695
ostat.pl. jiná plocha 235 171989
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 42438
ostat.pl. manipulační pl. 68 36961
ostat.pl. neplodná půda 10 22985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 29333
ostat.pl. ostat.komunikace 297 173128
ostat.pl. silnice 27 90453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11751
ostat.pl. zeleň 35 388949
Celkem KN 3698 6902058
Par. DKM 3698 6902058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 587
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 3
Celkem BUD 812
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 30
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 73
LV 1128
spoluvlastník 1961

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2003
THM-V 1:2000 01.04.1983 30.10.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:47

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.