k.ú.: 670138 - Kostelec u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 2249241
zahrada 702 348587
ovoc. sad 26 83758
travní p. 278 638658
lesní poz 330 4513349
vodní pl. nádrž umělá 3 265891
vodní pl. tok přirozený 27 51870
vodní pl. zamokřená pl. 1 2539
zast. pl. společný dvůr 6 1496
zast. pl. zbořeniště 3 91
zast. pl. 845 207394
ostat.pl. jiná plocha 189 133734
ostat.pl. manipulační pl. 32 28246
ostat.pl. neplodná půda 87 147735
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2614
ostat.pl. ostat.komunikace 288 288227
ostat.pl. pohřeb. 1 11677
ostat.pl. silnice 11 54318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 79687
ostat.pl. zeleň 36 25115
Celkem KN 3589 9134227
Par. DKM 3589 9134227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 662
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 832
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 40
LV 1075
spoluvlastník 1778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1950 20.09.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 02:57

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.