k.ú.: 670031 - Kostelany nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592293 - Kostelany nad Moravou NUTS5 CZ0722592293
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1593 2919111
zahrada 242 124766
travní p. 41 202145
lesní poz 9 836856
vodní pl. nádrž přírodní 1 1111
vodní pl. tok přirozený 57 268733
vodní pl. zamokřená pl. 1 154
zast. pl. zbořeniště 27 7366
zast. pl. 392 117776
ostat.pl. dráha 3 29220
ostat.pl. dálnice 2 25
ostat.pl. jiná plocha 100 17601
ostat.pl. manipulační pl. 19 7062
ostat.pl. neplodná půda 82 119390
ostat.pl. ostat.komunikace 125 57204
ostat.pl. pohřeb. 1 1928
ostat.pl. silnice 169 23803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10264
ostat.pl. zeleň 12 13656
Celkem KN 2882 4758171
Par. KMD 2882 4758171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 384
LV 648
spoluvlastník 1211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.05.2015 1:1000 12.05.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 09:30

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.