k.ú.: 670014 - Kosova Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540498 - Kosova Hora NUTS5 CZ020B540498
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 848 4104194
zahrada 455 252562
ovoc. sad 3 21792
travní p. 370 832885
lesní poz 205 1154399
vodní pl. rybník 7 73174
vodní pl. tok přirozený 22 36953
vodní pl. tok umělý 5 991
zast. pl. společný dvůr 15 3215
zast. pl. zbořeniště 8 4503
zast. pl. 583 167938
ostat.pl. dráha 2 39299
ostat.pl. jiná plocha 220 132834
ostat.pl. manipulační pl. 86 102100
ostat.pl. neplodná půda 190 101294
ostat.pl. ostat.komunikace 276 142584
ostat.pl. pohřeb. 6 6757
ostat.pl. silnice 63 127274
ostat.pl. skládka 41 50032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10360
ostat.pl. zeleň 8 6632
Celkem KN 3417 7371772
Par. KMD 3417 7371772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 231
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 567
byt.z. byt 70
Celkem JED 70
LV 750
spoluvlastník 1218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.05.2019 17:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.