k.ú.: 670006 - Janov u Kosovy Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540498 - Kosova Hora NUTS5 CZ020B540498
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1875354
zahrada 44 29649
ovoc. sad 2 5530
travní p. 191 628545
lesní poz 117 472868
vodní pl. nádrž umělá 12 7805
vodní pl. rybník 33 45271
vodní pl. tok umělý 3 1309
zast. pl. zbořeniště 2 117
zast. pl. 80 38519
ostat.pl. jiná plocha 22 24803
ostat.pl. manipulační pl. 33 39870
ostat.pl. neplodná půda 103 67278
ostat.pl. ostat.komunikace 132 86352
ostat.pl. silnice 1 2464
Celkem KN 1055 3325734
Par. KMD 1055 3325734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 75
LV 92
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 01:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.