k.ú.: 670006 - Janov u Kosovy Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540498 - Kosova Hora NUTS5 CZ020B540498
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 1875354
zahrada 44 29649
ovoc. sad 2 5530
travní p. 190 628051
lesní poz 117 472868
vodní pl. nádrž umělá 12 7805
vodní pl. rybník 33 45271
vodní pl. tok umělý 3 1309
zast. pl. zbořeniště 2 117
zast. pl. 79 38510
ostat.pl. jiná plocha 22 24803
ostat.pl. manipulační pl. 33 39870
ostat.pl. neplodná půda 104 67781
ostat.pl. ostat.komunikace 132 86352
ostat.pl. silnice 1 2464
Celkem KN 1053 3325734
Par. KMD 1053 3325734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 91
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 06:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.