k.ú.: 669997 - Kosov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536814 - Kosov NUTS5 CZ0715536814
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 1218134
zahrada 268 122624
ovoc. sad 1 3780
travní p. 446 1659477
lesní poz 170 2109374
vodní pl. nádrž umělá 5 4208
vodní pl. tok přirozený 6 9437
zast. pl. společný dvůr 3 611
zast. pl. zbořeniště 7 724
zast. pl. 284 50536
ostat.pl. dráha 6 9481
ostat.pl. jiná plocha 53 22157
ostat.pl. manipulační pl. 29 29187
ostat.pl. neplodná půda 146 65593
ostat.pl. ostat.komunikace 194 108803
ostat.pl. pohřeb. 1 1614
ostat.pl. silnice 2 29708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22753
Celkem KN 1860 5468201
Par. KMD 1860 5468201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.e. rod.rekr 74
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 43
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 277
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 314
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1880 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.