k.ú.: 669971 - Kosoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539392 - Kosoř NUTS5 CZ020A539392
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 2368981
zahrada 302 197702
ovoc. sad 10 47999
travní p. 38 108583
lesní poz les s budovou 17 541
lesní poz 56 572585
vodní pl. nádrž umělá 3 5706
vodní pl. tok přirozený 3 5547
vodní pl. tok umělý 4 1720
zast. pl. společný dvůr 1 333
zast. pl. zbořeniště 4 357
zast. pl. 489 84541
ostat.pl. dobývací prost. 2 11249
ostat.pl. jiná plocha 89 178534
ostat.pl. manipulační pl. 8 9791
ostat.pl. neplodná půda 40 71330
ostat.pl. ostat.komunikace 139 148948
ostat.pl. pohřeb. 1 2706
ostat.pl. silnice 16 38696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6458
ostat.pl. zeleň 33 27003
Celkem KN 1478 3889310
PK 5 27935
Celkem ZE 5 27935
Par. DKM 255 3036042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 122
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 51
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 482
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 453
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2016
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:24

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.