k.ú.: 669971 - Kosoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539392 - Kosoř NUTS5 CZ020A539392
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2361461
zahrada 306 199308
ovoc. sad 10 47999
travní p. 38 108292
lesní poz les s budovou 19 602
lesní poz 56 573153
vodní pl. nádrž umělá 3 5706
vodní pl. tok přirozený 2 4964
vodní pl. tok umělý 4 1720
zast. pl. zbořeniště 4 357
zast. pl. 488 84758
ostat.pl. jiná plocha 96 191365
ostat.pl. manipulační pl. 8 9791
ostat.pl. neplodná půda 40 71330
ostat.pl. ostat.komunikace 147 154052
ostat.pl. pohřeb. 1 2706
ostat.pl. silnice 16 38841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6310
ostat.pl. zeleň 34 26394
Celkem KN 1487 3889109
Par. DKM 255 3036196
Par. KMD 1232 852913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 281
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 54
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 485
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 461
spoluvlastník 642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2021
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2016
S-SK GS 1:2880 1840 16.06.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 13.08.2022 02:52

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.