k.ú.: 669962 - Zadní Chlum - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540447 - Klučenice NUTS5 CZ020B540447
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 797506
zahrada 53 51854
ovoc. sad 3 15467
travní p. 85 740845
lesní poz ostat.komunikace 1 459
lesní poz 120 855274
vodní pl. nádrž umělá 2 506
vodní pl. rybník 2 703
vodní pl. tok přirozený 4 6072
zast. pl. zbořeniště 1 332
zast. pl. 33 20047
ostat.pl. jiná plocha 71 66815
ostat.pl. manipulační pl. 1 524
ostat.pl. neplodná půda 37 10922
ostat.pl. ostat.komunikace 31 45762
ostat.pl. zeleň 1 5786
Celkem KN 492 2618874
Par. DKM 492 2618874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 32
LV 50
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 19.03.2014
KMD 1:1000 16.11.2010 30.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.10.2020 07:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička