k.ú.: 669849 - Kosičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570184 - Kosičky NUTS5 CZ0521570184
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 892 4956811
zahrada 150 94939
travní p. 555 1142369
lesní poz 18 35141
vodní pl. nádrž přírodní 29 133601
vodní pl. nádrž umělá 2 5826
vodní pl. rybník 33 763037
vodní pl. tok přirozený 249 101211
vodní pl. tok umělý 13 12565
zast. pl. společný dvůr 12 3382
zast. pl. zbořeniště 5 2061
zast. pl. 222 138779
ostat.pl. jiná plocha 146 140107
ostat.pl. manipulační pl. 60 73854
ostat.pl. neplodná půda 20 27642
ostat.pl. ostat.komunikace 176 93216
ostat.pl. pohřeb. 4 2753
ostat.pl. silnice 89 102723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4449
ostat.pl. zeleň 25 4785
Celkem KN 2701 7839251
Par. DKM 2701 7839251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 9
Celkem BUD 186
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 410
spoluvlastník 1203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.07.2010
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 18:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.