k.ú.: 669733 - Pučery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533408 - Kořenice NUTS5 CZ0204533408
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 3538631
zahrada 65 53310
ovoc. sad 3 11288
travní p. 3 9176
lesní poz 5 39140
vodní pl. nádrž umělá 1 956
vodní pl. tok přirozený 17 25570
zast. pl. společný dvůr 2 86
zast. pl. 105 66123
ostat.pl. dráha 2 19052
ostat.pl. jiná plocha 27 23706
ostat.pl. manipulační pl. 13 28284
ostat.pl. neplodná půda 6 2762
ostat.pl. ostat.komunikace 51 89239
ostat.pl. silnice 8 56318
ostat.pl. zeleň 17 69038
Celkem KN 534 4032679
Par. DKM 534 4032679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 105
LV 194
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2017
DKM-KPÚ 1:1000 23.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.07.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 18:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička