k.ú.: 669725 - Kořenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533408 - Kořenice NUTS5 CZ0204533408
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1839336
zahrada 144 83728
ovoc. sad 16 24069
travní p. 63 60902
lesní poz 106 111414
vodní pl. nádrž umělá 5 1952
vodní pl. rybník 5 16342
vodní pl. tok přirozený 70 11600
vodní pl. zamokřená pl. 2 7250
zast. pl. společný dvůr 2 684
zast. pl. zbořeniště 1 124
zast. pl. 127 55965
ostat.pl. dráha 3 18843
ostat.pl. jiná plocha 27 10071
ostat.pl. manipulační pl. 10 15847
ostat.pl. neplodná půda 34 14377
ostat.pl. ostat.komunikace 89 71540
ostat.pl. silnice 10 30809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11360
ostat.pl. zeleň 5 6367
Celkem KN 864 2392580
Par. DKM 864 2392580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 126
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 186
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.01.2016
DKM 1:1000 12.12.2014
THM-V 1:2000 01.01.1976 12.01.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 18.09.2020 09:06

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.