k.ú.: 669709 - Kořenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581755 - Kořenec NUTS5 CZ0641581755
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 551 2673037
zahrada 326 157425
travní p. 444 1090944
lesní poz 180 3470258
vodní pl. nádrž přírodní 7 2977
vodní pl. nádrž umělá 1 485
vodní pl. tok přirozený 11 27571
vodní pl. zamokřená pl. 1 487
zast. pl. zbořeniště 12 1389
zast. pl. 262 69747
ostat.pl. jiná plocha 82 251702
ostat.pl. manipulační pl. 34 26904
ostat.pl. neplodná půda 126 130013
ostat.pl. ostat.komunikace 286 143615
ostat.pl. silnice 3 45852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12823
Celkem KN 2334 8105229
Par. KMD 2334 8105229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 379
spoluvlastník 621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 15.12.2000 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 29.09.2020 16:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička