k.ú.: 669687 - Koryta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559032 - Koryta NUTS5 CZ0325559032
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 1138
orná půda 858 2597039
zahrada 73 64651
travní p. 143 273297
lesní poz les s budovou 27 1121
lesní poz 80 2826082
vodní pl. nádrž umělá 1 1218
vodní pl. tok přirozený 31 92647
zast. pl. společný dvůr 2 52
zast. pl. 159 53539
ostat.pl. jiná plocha 127 140393
ostat.pl. manipulační pl. 18 15878
ostat.pl. neplodná půda 32 17751
ostat.pl. ostat.komunikace 206 73332
ostat.pl. pohřeb. 1 1030
ostat.pl. silnice 3 44542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6765
ostat.pl. zeleň 2 2922
Celkem KN 1771 6213397
Par. DKM 1771 6213397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 178
LV 190
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.1997
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička