k.ú.: 669661 - Koryčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588601 - Koryčany NUTS5 CZ0721588601
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2277 4437025
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 876 397010
ovoc. sad 51 117376
travní p. 647 1165528
lesní poz 264 11085819
vodní pl. nádrž umělá 7 360952
vodní pl. rybník 2 7784
vodní pl. tok přirozený 300 106498
vodní pl. tok umělý 7 1872
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 32
zast. pl. společný dvůr 4 974
zast. pl. zbořeniště 9 487
zast. pl. 1261 339793
ostat.pl. dráha 8 28451
ostat.pl. jiná plocha 643 268488
ostat.pl. manipulační pl. 167 171901
ostat.pl. neplodná půda 145 56483
ostat.pl. ostat.komunikace 816 231277
ostat.pl. pohřeb. 2 9796
ostat.pl. silnice 229 211034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 47007
ostat.pl. zeleň 117 193602
Celkem KN 7864 19239217
Par. DKM 7864 19239217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 620
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 6
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 112
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1202
byt.z. byt 226
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 5
Celkem JED 241
LV 1642
spoluvlastník 3440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.1999
ZMVM 1:2000 01.10.1981 30.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 10:03

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.