k.ú.: 669652 - Blišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588601 - Koryčany NUTS5 CZ0721588601
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1488 3212302
zahrada mez, stráň 1 276
zahrada 260 204981
ovoc. sad 1 10312
travní p. mez, stráň 10 15704
travní p. 134 108406
lesní poz 21 11624
vodní pl. rybník 1 1880
vodní pl. tok přirozený 141 10916
vodní pl. zamokřená pl. 2 143
zast. pl. 171 64681
ostat.pl. jiná plocha 30 19182
ostat.pl. manipulační pl. 26 12976
ostat.pl. mez, stráň 45 26981
ostat.pl. neplodná půda 2 500
ostat.pl. ostat.komunikace 223 54448
ostat.pl. silnice 8 22659
ostat.pl. zeleň 1 5765
Celkem KN 2565 3783736
Par. DKM 2565 3783736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 132
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 375
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.1999
ZMVM 1:2000 31.01.1981 20.04.1999
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:39

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.