k.ú.: 669644 - Korycany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535087 - Neratovice NUTS5 CZ0206535087
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 3966986
zahrada 88 57939
ovoc. sad 2 6316
travní p. 4 2210
lesní poz 8 1288
vodní pl. nádrž umělá 1 691
vodní pl. tok umělý 187 29754
vodní pl. zamokřená pl. 2 1281
zast. pl. zbořeniště 4 1222
zast. pl. 146 70455
ostat.pl. dráha 3 33842
ostat.pl. jiná plocha 20 18393
ostat.pl. manipulační pl. 19 22601
ostat.pl. neplodná půda 12 5543
ostat.pl. ostat.komunikace 64 58710
ostat.pl. silnice 7 48099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2413
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 1094 4327807
Par. KMD 1094 4327807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 145
obč.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 194
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2011
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 02.06.2020 16:51

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.