k.ú.: 669636 - Koruna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578266 - Koruna NUTS5 CZ0533578266
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 809334
zahrada 97 85437
ovoc. sad 4 5552
travní p. 384 791259
lesní poz 146 206541
vodní pl. tok přirozený 10 6366
zast. pl. zbořeniště 14 3130
zast. pl. 82 23420
ostat.pl. jiná plocha 54 46691
ostat.pl. manipulační pl. 7 11592
ostat.pl. neplodná půda 1 226
ostat.pl. ostat.komunikace 51 52479
ostat.pl. silnice 1 647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7664
Celkem KN 1032 2050338
PK 26 103381
GP 41 201013
Celkem ZE 67 304394
Par. KMD 1032 2050338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 79
LV 105
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 02.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:40

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.