k.ú.: 669601 - Švařec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595861 - Koroužné NUTS5 CZ0635595861
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 223490
zahrada 72 35752
ovoc. sad 8 13565
travní p. 140 434415
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 237 1589545
vodní pl. rybník 2 4617
vodní pl. tok přirozený 10 45128
zast. pl. zbořeniště 2 230
zast. pl. 93 34377
ostat.pl. jiná plocha 48 48361
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 6 18502
ostat.pl. manipulační pl. 10 53985
ostat.pl. neplodná půda 144 138380
ostat.pl. ostat.komunikace 69 33798
ostat.pl. silnice 62 38599
ostat.pl. zeleň 17 21083
Celkem KN 984 2733855
Par. KMD 984 2733855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 86
LV 84
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 14:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.