k.ú.: 669598 - Koroužné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595861 - Koroužné NUTS5 CZ0635595861
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 79556
zahrada 131 76763
ovoc. sad 4 13331
travní p. 260 824377
lesní poz les s budovou 5 219
lesní poz 240 1706384
vodní pl. nádrž umělá 1 1467
vodní pl. rybník 2 1006
vodní pl. tok přirozený 6 93444
vodní pl. tok umělý 2 1293
zast. pl. společný dvůr 3 248
zast. pl. zbořeniště 4 776
zast. pl. 120 32941
ostat.pl. jiná plocha 76 56121
ostat.pl. manipulační pl. 16 11410
ostat.pl. neplodná půda 109 109252
ostat.pl. ostat.komunikace 86 45030
ostat.pl. silnice 36 28295
ostat.pl. zeleň 8 11896
Celkem KN 1148 3093809
Par. KMD 1148 3093809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 123
LV 146
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 04:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.