k.ú.: 669580 - Kobylnice nad Svratkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595861 - Koroužné NUTS5 CZ0635595861
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 209855
zahrada 26 22008
travní p. 49 92567
lesní poz 51 50134
zast. pl. zbořeniště 3 296
zast. pl. 28 5982
ostat.pl. jiná plocha 8 18290
ostat.pl. neplodná půda 40 18481
ostat.pl. ostat.komunikace 18 16189
Celkem KN 286 433802
Par. KMD 286 433802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 26
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 30.09.2020 05:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička