k.ú.: 669512 - Korkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 599204 - Korkyně NUTS5 CZ020B599204
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1249001
zahrada 65 62755
travní p. 68 533950
lesní poz 25 717641
vodní pl. nádrž umělá 2 765
vodní pl. rybník 2 2030
vodní pl. tok přirozený 13 10486
vodní pl. zamokřená pl. 1 2739
zast. pl. 58 24953
ostat.pl. jiná plocha 9 4541
ostat.pl. manipulační pl. 5 1100
ostat.pl. neplodná půda 32 64262
ostat.pl. ostat.komunikace 31 42120
ostat.pl. silnice 41 37097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 867
Celkem KN 429 2754307
Par. DKM 429 2754307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 9
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 58
LV 82
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 22.03.2013 1:1000 22.03.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1840 24.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.