k.ú.: 669393 - Kopřivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 522 1774125
zahrada 1767 1222108
ovoc. sad 8 35566
travní p. 223 883798
lesní poz 190 1704294
vodní pl. tok přirozený 22 54943
vodní pl. zamokřená pl. 1 4856
zast. pl. společný dvůr 19 8633
zast. pl. zbořeniště 17 5241
zast. pl. 3479 1004766
ostat.pl. dobývací prost. 1 98
ostat.pl. dráha 76 125644
ostat.pl. jiná plocha 469 405046
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8186
ostat.pl. manipulační pl. 204 1444272
ostat.pl. neplodná půda 71 109953
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12830
ostat.pl. ostat.komunikace 678 690919
ostat.pl. pohřeb. 7 46894
ostat.pl. silnice 58 56020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 160056
ostat.pl. zeleň 299 571684
Celkem KN 8161 10329932
Par. DKM 8161 10329932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 277
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 120
č.p. rod.dům 907
č.p. tech.vyb 17
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 19
č.e. garáž 255
č.e. jiná st. 84
č.e. rod.rekr 166
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 970
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 137
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 16
Celkem BUD 3347
byt.z. byt 4599
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 62
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 106
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 4852
LV 5115
spoluvlastník 8874

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2000
THM-V 1:2000 01.08.1978 18.09.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:38

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".