k.ú.: 669393 - Kopřivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 1773577
zahrada 1770 1222635
ovoc. sad 8 35566
travní p. 223 883798
lesní poz 190 1704294
vodní pl. tok přirozený 22 54943
vodní pl. zamokřená pl. 1 4856
zast. pl. společný dvůr 19 8633
zast. pl. zbořeniště 17 5241
zast. pl. 3420 1004918
ostat.pl. dobývací prost. 1 98
ostat.pl. dráha 76 125644
ostat.pl. jiná plocha 470 405394
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 8186
ostat.pl. manipulační pl. 216 1443883
ostat.pl. neplodná půda 71 109953
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12830
ostat.pl. ostat.komunikace 678 690919
ostat.pl. pohřeb. 7 46894
ostat.pl. silnice 58 56020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 160056
ostat.pl. zeleň 299 571592
Celkem KN 8116 10329930
Par. DKM 8116 10329930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 277
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 33
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 121
č.p. rod.dům 907
č.p. tech.vyb 17
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 19
č.e. garáž 255
č.e. jiná st. 84
č.e. rod.rekr 166
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 970
bez čp/če jiná st. 173
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 138
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 16
Celkem BUD 3351
byt.z. byt 4599
byt.z. dílna 14
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 62
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 106
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 4852
LV 5112
spoluvlastník 8869

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2000
THM-V 1:2000 01.08.1978 18.09.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.