k.ú.: 669385 - Lužná u Hanušovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553247 - Kopřivná NUTS5 CZ0715553247
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 70073
zahrada 12 16586
travní p. 96 705452
lesní poz 148 1170296
vodní pl. nádrž umělá 5 3917
vodní pl. tok přirozený 1 378
zast. pl. zbořeniště 19 3645
zast. pl. 31 7952
ostat.pl. dráha 3 9664
ostat.pl. jiná plocha 50 48609
ostat.pl. manipulační pl. 4 699
ostat.pl. neplodná půda 17 16004
ostat.pl. ostat.komunikace 35 34081
ostat.pl. silnice 1 12923
Celkem KN 435 2100279
Par. KMD 435 2100279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 31
LV 45
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 21:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.