k.ú.: 669377 - Kopřivná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553247 - Kopřivná NUTS5 CZ0715553247
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 1037514
zahrada 92 75117
travní p. 760 3922163
lesní poz 493 4145622
vodní pl. nádrž umělá 2 1103
vodní pl. tok přirozený 21 2840
vodní pl. tok umělý 12 4666
vodní pl. zamokřená pl. 3 718
zast. pl. společný dvůr 14 6850
zast. pl. zbořeniště 60 16424
zast. pl. 132 44671
ostat.pl. dráha 3 5129
ostat.pl. jiná plocha 70 109756
ostat.pl. manipulační pl. 5 12931
ostat.pl. neplodná půda 244 117031
ostat.pl. ostat.komunikace 183 166716
ostat.pl. pohřeb. 1 1295
ostat.pl. silnice 40 74952
Celkem KN 2313 9745498
EN 75 510991
GP 17 101166
Celkem ZE 92 612157
Par. KMD 2313 9745498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 127
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 13
LV 157
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 06.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.