k.ú.: 669261 - Podhradí u Aše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538817 - Podhradí NUTS5 CZ0411538817
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 246613
zahrada 79 42025
ovoc. sad 1 9725
travní p. 390 2412763
lesní poz 235 2947800
vodní pl. nádrž přírodní 11 16656
vodní pl. nádrž umělá 3 16695
vodní pl. rybník 3 4869
vodní pl. tok přirozený 16 31047
vodní pl. tok umělý 1 475
vodní pl. zamokřená pl. 8 29107
zast. pl. společný dvůr 4 802
zast. pl. zbořeniště 26 8319
zast. pl. 147 43219
ostat.pl. jiná plocha 58 58851
ostat.pl. manipulační pl. 10 26532
ostat.pl. neplodná půda 138 260748
ostat.pl. ostat.komunikace 130 143304
ostat.pl. pohřeb. 2 3551
ostat.pl. silnice 22 58562
ostat.pl. zeleň 1 597
Celkem KN 1319 6362260
Par. DKM 699 4812799
Par. KMD 620 1549461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 147
LV 140
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2018
KMD 1:1000 19.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 14.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.09.2020 05:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička