k.ú.: 669199 - Konstantinovy Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560952 - Konstantinovy Lázně NUTS5 CZ0327560952
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 454247
zahrada 194 125608
travní p. 85 726422
lesní poz les s budovou 2 61
lesní poz ostat.komunikace 1 462
lesní poz 41 292017
vodní pl. nádrž umělá 3 6348
vodní pl. tok umělý 1 346
zast. pl. zbořeniště 2 30
zast. pl. 445 84619
ostat.pl. dráha 4 14204
ostat.pl. jiná plocha 135 62983
ostat.pl. manipulační pl. 12 12384
ostat.pl. neplodná půda 22 64840
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1294
ostat.pl. ostat.komunikace 90 74293
ostat.pl. silnice 19 42680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 87281
ostat.pl. zeleň 46 206671
Celkem KN 1192 2256790
Par. DKM 1192 2256790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 134
č.p. ubyt.zař 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 435
byt.z. byt 98
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 101
LV 397
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2009
DKM-KPÚ 09.04.2004 1:1000 05.05.2004 *)
THM-V 1:1000 01.01.1963 31.03.2009
S-SK GS 1:2880 1824 31.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 19.10.2019 10:19

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.