k.ú.: 669172 - Ličenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1240087
zahrada 29 41007
ovoc. sad 1 3331
travní p. 88 119572
lesní poz 33 80664
vodní pl. tok přirozený 9 4036
vodní pl. zamokřená pl. 7 2442
zast. pl. zbořeniště 11 3980
zast. pl. 37 15529
ostat.pl. dráha 2 32981
ostat.pl. jiná plocha 7 2478
ostat.pl. neplodná půda 27 11976
ostat.pl. ostat.komunikace 24 12582
ostat.pl. silnice 4 25135
Celkem KN 444 1595800
Par. KMD 444 1595800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 53
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.09.2020 22:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.