k.ú.: 669091 - Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589624 - Konice NUTS5 CZ0713589624
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 923 4318194
zahrada 681 389229
ovoc. sad 18 51004
travní p. 427 646609
lesní poz 411 3506661
vodní pl. nádrž umělá 4 10773
vodní pl. rybník 3 44718
vodní pl. tok přirozený 38 170113
vodní pl. zamokřená pl. 2 6500
zast. pl. společný dvůr 10 2096
zast. pl. zbořeniště 10 2236
zast. pl. 990 276286
ostat.pl. dráha 11 63257
ostat.pl. jiná plocha 153 143383
ostat.pl. manipulační pl. 51 83657
ostat.pl. neplodná půda 43 45973
ostat.pl. ostat.komunikace 375 548902
ostat.pl. pohřeb. 1 7712
ostat.pl. silnice 26 170670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 33277
ostat.pl. zeleň 52 88205
Celkem KN 4237 10609455
Par. DKM 4237 10609455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 32
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 581
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 90
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 967
byt.z. byt 232
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 245
LV 1388
spoluvlastník 2187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.05.2011 1:1000 24.05.2011 *)
DKM 1:1000 02.04.2010 intravilán
ZMVM 1:2000 31.12.1986 24.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.09.2020 23:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.