k.ú.: 669083 - Konětopy u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540757 - Milín NUTS5 CZ020B540757
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 1418649
zahrada 80 35862
ovoc. sad 5 5029
travní p. 170 525263
lesní poz 57 235647
vodní pl. rybník 8 15053
vodní pl. tok umělý 43 10469
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 3 1436
zast. pl. 133 48177
ostat.pl. dobývací prost. 3 10432
ostat.pl. jiná plocha 58 43977
ostat.pl. manipulační pl. 9 13241
ostat.pl. neplodná půda 30 8690
ostat.pl. ostat.komunikace 160 50800
ostat.pl. silnice 30 23447
Celkem KN 1119 2446322
Par. DKM 1119 2446322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 123
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 163
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.01.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 14.01.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.