k.ú.: 668991 - Kamenice u Konecchlumí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573051 - Konecchlumí NUTS5 CZ0522573051
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 524677
zahrada 80 70212
ovoc. sad 182 1181779
travní p. 27 28425
lesní poz 8 1076838
vodní pl. tok přirozený 29 3896
vodní pl. zamokřená pl. 1 3978
zast. pl. společný dvůr 1 459
zast. pl. 80 26729
ostat.pl. jiná plocha 37 28741
ostat.pl. neplodná půda 7 3866
ostat.pl. ostat.komunikace 60 64436
ostat.pl. silnice 42 32478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1295
ostat.pl. zeleň 5 138317
Celkem KN 724 3186126
Par. KMD 724 3186126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 172
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 14:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička