k.ú.: 668931 - Slivonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557382 - Velký Bor NUTS5 CZ0322557382
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 1891740
zahrada 29 20302
ovoc. sad 2 8169
travní p. 121 203785
lesní poz 119 379614
vodní pl. nádrž umělá 2 1831
vodní pl. rybník 1 32738
vodní pl. tok umělý 47 12800
vodní pl. zamokřená pl. 10 10632
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 1 15
zast. pl. 85 28757
ostat.pl. jiná plocha 35 45595
ostat.pl. manipulační pl. 5 6653
ostat.pl. neplodná půda 163 100188
ostat.pl. ostat.komunikace 57 47151
ostat.pl. silnice 1 12992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2981
ostat.pl. zeleň 2 186
Celkem KN 1073 2806138
Par. KMD 1073 2806138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 83
LV 138
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.