k.ú.: 668923 - Komušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 705 3008334
zahrada 56 74450
ovoc. sad 3 11204
travní p. 303 736726
lesní poz 323 822370
vodní pl. nádrž umělá 17 87361
vodní pl. rybník 3 43212
vodní pl. tok umělý 114 27584
vodní pl. zamokřená pl. 4 3988
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 115 65171
ostat.pl. jiná plocha 71 68108
ostat.pl. manipulační pl. 25 34322
ostat.pl. neplodná půda 204 144791
ostat.pl. ostat.komunikace 86 52539
ostat.pl. silnice 11 38873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2277
ostat.pl. zeleň 12 1782
Celkem KN 2054 5223121
Par. KMD 2054 5223121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 106
LV 174
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 09:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.