k.ú.: 668818 - Komorní Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507237 - Komorní Lhotka NUTS5 CZ0802507237
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 512 2153583
zahrada 570 496188
travní p. 1344 3731820
lesní poz 564 12046108
vodní pl. nádrž přírodní 1 2388
vodní pl. nádrž umělá 1 2521
vodní pl. rybník 6 3518
vodní pl. tok přirozený 81 143142
vodní pl. zamokřená pl. 14 14697
zast. pl. společný dvůr 3 431
zast. pl. zbořeniště 20 4768
zast. pl. 1054 217953
ostat.pl. jiná plocha 221 175684
ostat.pl. manipulační pl. 86 94511
ostat.pl. neplodná půda 571 357454
ostat.pl. ostat.komunikace 484 321847
ostat.pl. pohřeb. 4 10503
ostat.pl. silnice 6 44468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 30152
ostat.pl. zeleň 25 32810
Celkem KN 5589 19884546
Par. DKM 33 162278
Par. KMD 5556 19722268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 418
č.e. rod.rekr 396
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 81
rozestav. 3
Celkem BUD 1046
byt.z. byt 15
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 1251
spoluvlastník 3546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.12.2015 1:1000 28.12.2015 *)
KMD 1:1000 30.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.05.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 19.08.2019 21:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.