k.ú.: 668737 - Komárovice u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590878 - Komárovice NUTS5 CZ0634590878
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1390866
zahrada 78 46601
travní p. 135 213409
lesní poz 30 1292233
vodní pl. nádrž umělá 5 16480
vodní pl. rybník 1 15580
vodní pl. zamokřená pl. 2 1720
zast. pl. společný dvůr 1 180
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 91 40969
ostat.pl. jiná plocha 13 5619
ostat.pl. manipulační pl. 4 3053
ostat.pl. neplodná půda 8 7841
ostat.pl. ostat.komunikace 51 57840
ostat.pl. silnice 4 13648
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1829
Celkem KN 660 3107962
Par. KMD 660 3107962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 91
LV 89
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
KM-D 1:2000 28.12.2001 31.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 05:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička