k.ú.: 668729 - Komárovice u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1244232
zahrada 59 39478
ovoc. sad 3 3048
travní p. 169 680622
lesní poz 124 2268766
vodní pl. rybník 1 829
vodní pl. tok přirozený 8 15346
vodní pl. zamokřená pl. 3 1067
zast. pl. společný dvůr 3 826
zast. pl. zbořeniště 2 129
zast. pl. 59 24172
ostat.pl. jiná plocha 50 38815
ostat.pl. manipulační pl. 16 6877
ostat.pl. mez, stráň 32 17977
ostat.pl. neplodná půda 39 32345
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 21742
ostat.pl. ostat.komunikace 69 80379
ostat.pl. silnice 14 44900
ostat.pl. zeleň 2 60
Celkem KN 793 4521610
Par. DKM 475 2240199
Par. KMD 318 2281411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 56
LV 85
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.01.2020
KMD 1:1000 12.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.09.2020 15:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.