k.ú.: 668711 - Komárov u Napajedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549436 - Komárov NUTS5 CZ0724549436
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 651 1591709
zahrada 245 172931
ovoc. sad 84 96957
travní p. 403 374878
lesní poz 584 4562861
vodní pl. nádrž umělá 1 2719
vodní pl. rybník 3 11692
vodní pl. tok přirozený 100 35469
zast. pl. společný dvůr 1 204
zast. pl. zbořeniště 1 73
zast. pl. 193 67345
ostat.pl. jiná plocha 374 249176
ostat.pl. manipulační pl. 27 26812
ostat.pl. neplodná půda 84 167079
ostat.pl. ostat.komunikace 151 120020
ostat.pl. silnice 13 54004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 8013
ostat.pl. zeleň 179 82295
Celkem KN 3103 7624237
Par. DKM 3103 7624237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 130
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 167
LV 448
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.09.2012
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1988 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:38

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.