k.ú.: 668613 - Kolšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536733 - Kolšov NUTS5 CZ0715536733
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1223621
zahrada 231 122859
ovoc. sad 5 9399
travní p. 115 234033
lesní poz 77 1926665
vodní pl. tok přirozený 21 2007
vodní pl. tok umělý 10 1059
zast. pl. společný dvůr 1 157
zast. pl. zbořeniště 1 491
zast. pl. 327 76008
ostat.pl. jiná plocha 53 30541
ostat.pl. manipulační pl. 5 5951
ostat.pl. neplodná půda 42 23474
ostat.pl. ostat.komunikace 82 51163
ostat.pl. pohřeb. 1 3137
ostat.pl. silnice 15 49141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2931
ostat.pl. zeleň 1 303
Celkem KN 1279 3762940
Par. KMD 1279 3762940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 218
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 314
LV 319
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1881 14.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.