k.ú.: 668605 - Lipany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 345717
zahrada 114 71864
travní p. 46 68479
vodní pl. nádrž umělá 2 1188
vodní pl. rybník 2 5734
vodní pl. tok přirozený 5 6436
zast. pl. společný dvůr 3 99
zast. pl. 116 30151
ostat.pl. jiná plocha 16 9966
ostat.pl. manipulační pl. 8 5582
ostat.pl. neplodná půda 1 491
ostat.pl. ostat.komunikace 33 24620
ostat.pl. silnice 5 11963
Celkem KN 412 582290
Par. DKM 412 582290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 114
LV 132
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2000
THM-G 1:1000 01.07.1980 28.02.2000
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:55

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.