k.ú.: 668575 - Koloveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553816 - Koloveč NUTS5 CZ0321553816
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 652 5553415
zahrada 298 235091
ovoc. sad 20 27011
travní p. 189 647534
lesní poz 656 1846842
vodní pl. nádrž přírodní 5 43013
vodní pl. nádrž umělá 4 3047
vodní pl. tok přirozený 6 17750
vodní pl. tok umělý 19 13069
vodní pl. zamokřená pl. 1 3535
zast. pl. zbořeniště 11 5155
zast. pl. 562 186689
ostat.pl. jiná plocha 264 153494
ostat.pl. manipulační pl. 29 37654
ostat.pl. neplodná půda 117 154426
ostat.pl. ostat.komunikace 263 314723
ostat.pl. pohřeb. 2 4372
ostat.pl. silnice 31 124207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 31577
ostat.pl. zeleň 6 5721
Celkem KN 3142 9408325
Par. DKM 3142 9408325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 354
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
Celkem BUD 540
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 687
spoluvlastník 910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2014
DKM 1:1000 09.10.2014
DKM-KPÚ 21.09.2012 1:1000 27.09.2012 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 09.10.2014 1.11.1981 1:2000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.10.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.