k.ú.: 668567 - Kolová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555258 - Kolová NUTS5 CZ0412555258
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 454984
zahrada 262 226747
travní p. 218 1152583
lesní poz les(ne hospodář) 12 833381
lesní poz 12 716284
vodní pl. nádrž umělá 1 623
vodní pl. rybník 3 43523
vodní pl. tok umělý 12 7902
vodní pl. zamokřená pl. 2 3076
zast. pl. společný dvůr 1 89
zast. pl. zbořeniště 3 511
zast. pl. 317 65136
ostat.pl. jiná plocha 83 76066
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 90
ostat.pl. manipulační pl. 41 51994
ostat.pl. neplodná půda 32 67766
ostat.pl. ostat.komunikace 72 98505
ostat.pl. silnice 7 40192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17567
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1501
Celkem KN 1155 3858520
Par. DKM 1155 3858520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 157
č.p. víceúčel 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 23
LV 380
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.07.2017 1:1000 21.07.2017 *)
DKM 1:1000 03.11.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1987 02.11.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička