k.ú.: 668559 - Háje u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555258 - Kolová NUTS5 CZ0412555258
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 2 56770
orná půda 27 946309
zahrada 121 110633
travní p. 72 749563
lesní poz les(ne hospodář) 30 847946
lesní poz ostat.komunikace 1 1164
lesní poz 19 135721
vodní pl. nádrž přírodní 3 622
vodní pl. nádrž umělá 4 2530
vodní pl. rybník 4 12481
vodní pl. tok přirozený 4 1433
vodní pl. tok umělý 7 6807
vodní pl. zamokřená pl. 2 4007
zast. pl. zbořeniště 1 180
zast. pl. 98 15526
ostat.pl. jiná plocha 48 82275
ostat.pl. manipulační pl. 4 2191
ostat.pl. neplodná půda 35 50807
ostat.pl. ostat.komunikace 34 60591
ostat.pl. silnice 2 48137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24522
ostat.pl. zamokřená pl. 2 14305
ostat.pl. zeleň 2 1002
Celkem KN 524 3175522
Par. DKM 524 3175522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 3
Celkem BUD 94
LV 124
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.09.2017 1:1000 14.09.2017 *)
DKM 1:1000 16.11.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1987 15.11.2000
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.09.2020 16:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička