k.ú.: 668443 - Ujčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 672261
zahrada 44 40427
ovoc. sad 7 5542
travní p. 193 979066
lesní poz 61 1337673
vodní pl. rybník 2 47132
vodní pl. tok přirozený 14 21045
vodní pl. tok umělý 9 3500
vodní pl. zamokřená pl. 1 4442
zast. pl. zbořeniště 3 745
zast. pl. 61 34036
ostat.pl. dráha 4 27177
ostat.pl. jiná plocha 10 4798
ostat.pl. manipulační pl. 11 16600
ostat.pl. neplodná půda 84 61506
ostat.pl. ostat.komunikace 34 37972
ostat.pl. silnice 3 16737
Celkem KN 624 3310659
Par. KMD 624 3310659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 39
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
LV 83
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2019 19:25

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.