k.ú.: 668141 - Količín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 533 3625639
zahrada 169 132320
ovoc. sad 5 16649
travní p. 1 2288
lesní poz 14 24013
vodní pl. tok přirozený 13 74374
vodní pl. tok umělý 5 3955
zast. pl. zbořeniště 4 718
zast. pl. 257 83437
ostat.pl. jiná plocha 22 6788
ostat.pl. manipulační pl. 75 79733
ostat.pl. neplodná půda 4 2146
ostat.pl. ostat.komunikace 64 104276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9966
ostat.pl. zeleň 1 861
Celkem KN 1169 4167163
Par. DKM 2 1151
Par. KMD 1167 4166012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 251
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 5
LV 371
spoluvlastník 858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
KMD 1:1000 19.04.2010
S-SK ŠD 1:2500 1900 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1900


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 25.09.2020 15:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička