k.ú.: 668133 - Zderaz u Kolešovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541893 - Kolešovice NUTS5 CZ020C541893
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 3219559
chmelnice 23 372714
zahrada 52 37543
ovoc. sad 5 7983
travní p. 16 98647
lesní poz 15 84619
vodní pl. nádrž umělá 1 1014
vodní pl. rybník 3 38956
vodní pl. tok přirozený 7 20584
vodní pl. tok umělý 19 31042
vodní pl. zamokřená pl. 1 111
zast. pl. zbořeniště 26 11563
zast. pl. 53 43005
ostat.pl. dálnice 1 3163
ostat.pl. jiná plocha 48 27602
ostat.pl. neplodná půda 3 5019
ostat.pl. ostat.komunikace 56 93720
ostat.pl. pohřeb. 1 2553
ostat.pl. silnice 6 17418
ostat.pl. zeleň 11 38340
Celkem KN 512 4155155
Par. DKM 329 4022387
Par. KMD 183 132768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 51
LV 87
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2014
DKM-KPÚ 31.05.2013 1:1000 03.06.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1841 19.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 18.09.2020 08:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.