k.ú.: 668044 - Koleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532495 - Koleč NUTS5 CZ0203532495
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 11377
orná půda 287 3888083
zahrada 225 111876
ovoc. sad 4 23357
travní p. mez, stráň 33 126893
travní p. 90 187565
lesní poz ostat.komunikace 1 1384
lesní poz 29 296742
vodní pl. nádrž umělá 3 3706
vodní pl. tok přirozený 52 22479
vodní pl. tok umělý 1 2182
zast. pl. společný dvůr 1 131
zast. pl. zbořeniště 3 359
zast. pl. 329 103520
ostat.pl. dráha 4 113343
ostat.pl. jiná plocha 78 31104
ostat.pl. manipulační pl. 26 38726
ostat.pl. mez, stráň 22 19654
ostat.pl. neplodná půda 43 16741
ostat.pl. ostat.komunikace 118 117008
ostat.pl. pohřeb. 2 7232
ostat.pl. silnice 10 49622
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14549
ostat.pl. zeleň 24 48681
Celkem KN 1393 5236314
Par. DKM 267 3899713
Par. KMD 1126 1336601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 320
LV 378
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 23.09.2020 14:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička