k.ú.: 668036 - Koldín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580465 - Koldín NUTS5 CZ0534580465
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 3721603
zahrada 211 193824
ovoc. sad 7 42203
travní p. 197 863647
lesní poz 23 1126019
vodní pl. nádrž umělá 4 21506
vodní pl. rybník 3 40363
vodní pl. tok přirozený 18 15415
vodní pl. tok umělý 5 6622
zast. pl. společný dvůr 1 143
zast. pl. zbořeniště 10 3923
zast. pl. 197 69272
ostat.pl. jiná plocha 66 29782
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. manipulační pl. 3 25354
ostat.pl. neplodná půda 8 5029
ostat.pl. ostat.komunikace 72 111982
ostat.pl. pohřeb. 1 1041
ostat.pl. silnice 17 50937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3661
ostat.pl. zeleň 9 14017
Celkem KN 1122 6346367
Par. DKM 1122 6346367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 87
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 189
LV 297
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2006
DKM-KPÚ 17.01.2003 1:1000 01.04.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1839 01.04.2003
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 15:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.